Прогрес АД

Нивото на удовлетвореност е винаги високо, комуникирайки с екипа на Белжи. Когато имам идея за проект те я развиват, а когато нямам получавам няколко варианта за избор.

Лесна комуникация и креативност, съчетани с огромните възможности за изработка на рекламни решения сме използвали дори и за производство на елементи за машиностроенето.