N Pole

Белжи ни помагат в изграждането на нашата корпоративна идентичност като създадоха уникален брандинг за нашите фирмени автомобили, рекламни материали, както в широкоформатен печат, така и чрез лазерно гравиране и изрязване. Изключително съм удовлетворен , че Белжи е наш утвърден партньор, който е близо до нас и с внимание към детайлите ни помага в екзикутирането на нашите проекти като влагат техния индустриялен know how.