Гл. ас. д-р Иван Росенов Фасулков, двм

С изключително задоволство бих отбелязал чудесната ни съвместна работа с вашата фирма за изготвянето на рекламни материали. Тази съвместна работа датира от преди 8 години, когато изготвихте за мен постери на винилна хартия за представяне на наши резултати в международна научна конференция. Впоследствие изготвихте множество постери както за мен, така и за мои колеги, съответно на гланцирана и матова хартия. Друг успешен съвместен проект беше изготвянето на табели от метализирана пластмаса за кабинетите на нашата катедра „Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения“, Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет. Не мога да не отбележа и чудесните големи табели, които изработихте за нуждите на катедрата и нашия „Център по репродукция на животните“. И не на последно място бих споменал прекрасно изготвените от вас визитки отново на мен и мои колеги. Благодаря ви за ползотворната ни съвместна дейност и съм убеден, че за в бъдеще тя ще става по-голяма. Пожелавам ви успех във всяко ново начинание и много здраве, необходимо за усърдната ви работа.