Брандирането на фирмени автомобили и транспортни средства дава възможност за достъпна и ефективна реклама. Инвестицията е целесъобразна, а Вашият бизнес и продукти ще получат огромен брой нови импресии всеки ден.

Предлагаме Ви цялостно изпълнение на Вашата външна реклама – от проектиране и дизайн до изпълнение и завършване на целия проект. Имате възможност да проследите целия процес и да давате обратна връзка за изпълнението.