Печати – Квадратни и кръгли: модели 9425, 9430, 9440

МОДЕЛ 9425

Макс. размер на текстовата плоча: Ø 25 мм

Многоцветен мастилен тампон

Макс. размер на текстовата плоча: 25х25 мм

Едноцветен мастилен тампон

МОДЕЛ 9430

Макс. размер на текстовата плоча: Ø 30 мм

Многоцветен мастилен тампон

Макс. размер на текстовата плоча: 30х30 мм

Едноцветен мастилен тампон

МОДЕЛ 9440

Макс. размер на текстовата плоча: Ø 40 мм

Многоцветен мастилен тампон

Макс. размер на текстовата плоча: 40х40 мм

Едноцветен мастилен тампон

Едноцветен мастилен тампон