Печати – Правоъгилни: модели 9413

МОДЕЛ 9413

Макс. размер на текстовата плоча: 58 x 22 mm

Едноцветен мастилен тампон