Стара Загора, бул. Христо Ботев 113, вх.Б, ет. 1, ап. 19, тел./факс: 042/620 111, Моб.: 0887/ 704 291; 0886/ 301 393

Офсетов печат

Плакати, менюта, листовки, брошури, покани, етикети, календари (работни, еднолистови,многолистови). Рекламни торби, кутии, опаковки.