Миещи подложки за хранене

Миещи подложки за хранене 20 бр.

  • Синтетична хатрия – 261 гр.

58лв.

без ДДС

Миещи подложки за хранене
50 бр.

  • Синтетична хатрия – 261 гр.

140лв.

без ДДС

Миещи подложки за хранене
100 бр.

  • Синтетична хатрия – 261 гр.

265лв.

без ДДС

* Цените са за подадени готови файлове за печат!
* Дизайн и предпечат, както и корекции на подадени файлове НЕ са включени в цените от промоциите!